P000002

Study on set-valued inequality based on Set-Valued Analysis and Covenx Analysis  


S. Kobayashi (Department of Mathematics, Niigata University) @
Yutaka Saito (Department of Mathematics, Niigata University) f13j002e@mail.cc.niigata-u.ac.jp
*Tamaki Tanaka (Niigata University) tamaki@math.sc.niigata-u.ac.jp
Yamada Syuuji (Niigata University) yamada@math.sc.niigata-u.ac.jp


Math formula preview: